Miljö

Miljöpolicy Orust Bilsportklubb


Orust Bilsportklubbs verksamhet ska kännetecknas av hänsyn till miljön och sträva mot ett långsiktigt och hållbart samhälle.


Verksamheten ska visa respekt för den gemensamma miljön.


Använda bränslen som på sikt minimerar påverkan på miljön.


Anpassa och begränsa ljudet ifrån fordon och anläggning.


Att alltid minimera miljöpåverkan även i kringverksamheten.


Att handskas miljöriktigt med allt matrial såsom tex bränslen,oljor,batterier och uttjänta bildelar samt att efter träning och tävling lämna förbrukat matrial på miljöstation.


Vi ska även genom utbildning och miljöcertifiering öka kunskapen och miljöengagemanget hos utövare,funktionärer,medlemmar och övriga medverkanden.