Om oss

Om Orust Bilsportklubb

Orust Bilsportklubb bildades våren 2015.


Anledningen till klubbens bildande var att få till en bilsportarena på Orust i syfte att fånga upp det stora intresse för bilsport som finns på ön.


Det finns idag ett 50-tal aktiva tävlingsförare från 14 år och uppåt. Med en egen bana på Orust tror vi intresset kommer att öka än mer då många, inte minst ungdomar, vill börja med bilsport i organiserad form bara möjligheten finns i hemkommunen.


I nuläget arbetar vi med att förbereda oss att ta kontakt med Orust kommun med målet att få mark tilldelad till föreningen.


Vi kommer löpande att lägga ut information på hemsidan under rubriken aktuellt.


Styrelsen